Kort om oss

Musikalliansens huvuduppdrag är att inom det offentligt stödda musikområdet erbjuda en anställningsform som minskar skillnaderna mellan tillsvidareanställning och frilansverksamhet. Musikalliansen stödjer även hela det fria musiklivet genom kompetensutveckling, främjande insatser och samarbeten med andra aktörer på musikområdet. Musikalliansen ägs av Svensk ScenkonstMusikerförbundetSymf, Scen & Film och Trygghetsrådet TRS. Verksamheten finansieras med statligt bidrag via Statens Kulturråd.

Prenumerera på Musikalliansens nyhetsbrev för framtida uppdateringar.