Du som har frilansat som instrumentalist, sångare, korist, musikalartist eller dirigent under de senaste fem åren kan registrera din ansökan från den 13 maj till och med 1 juli 2024. Anställningen startar den 1 november 2024.

Musikalliansen anställer
åtta musiker

Du som har frilansat som instrumentalist, sångare, korist, musikalartist eller dirigent under de senaste fem åren kan registrera din ansökan från den 13 maj till och med 1 juli 2024. Anställningen startar den 1 november 2024.

På denna sida finner du information om den kommande rekryteringsomgången.

Linje

Om Musikalliansen

Musikalliansen erbjuder frilansande musiker en anställningsform som minskar skillnaderna mellan tillsvidareanställning och frilansverksamhet.

Musikalliansen erbjuder även hela det fria musiklivet kompetensutveckling och aktiviteter som stärker frilansmusikers möjligheter på arbetsmarknaden samt bidrar till branschens kompetensförsörjning.

Musikalliansen ägs av Svensk Scenkonst, Svenska Musikerförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Fackförbundet Scen & Film och Trygghetsrådet TRS.

Anställningsformen

Som anställd på Musikalliansen har du en villkorad grundanställning och är tjänstledig med löneavdrag när du har uppdrag som frilansande musiker.

Du omfattas av kollektivavtal och har rätt till tjänstepension, trygghetsförsäkringar och betald semester för intjänade dagar.

Anställningen kan fortlöpa så länge du har frilansuppdrag som musiker i tillräcklig omfattning.

Vem kan bli anställd hos Musikalliansen?

Kvalificerade till anställning är yrkesverksamma musiker som de senaste fem åren arbetat huvudsakligen som frilansande musiker och varit engagerade i verksamheter som omfattas av offentligt kulturstöd.

Läs mer om kvalifikationskraven

Urvalsprocessen vid anställning

Urvalet av sökande baseras huvudsakligen på i vilken omfattning du har arbetat som frilansade musiker de senaste fem åren.

Beslutet om vem som anställs fattas av Musikalliansens styrelse med stöd av en extern referensgrupp. Besked meddelas till de sökande under oktober månad och anställningen startar den 1 november 2024.

Beslutet kan inte överklagas.

Ansökan öppen från 13 maj till och med 1 juli 2024

Den 13 maj öppnar registreringssidan. På denna sida finns mer information om hur du registrerar din ansökan samt Frågor & Svar om registreringen av dina meriter.

I din ansökan uppger du samtliga uppdrag som du har haft som musiker under de senaste fem åren (1 maj 2019 till 30 april 2024). 

Du som har ansökt vid senaste omgången (2023) och gett oss ditt medgivande att spara dina registreringar, kan logga in och registrera de uppdrag för perioden som tillkommit.

Den aktuella ansökningsperioden har passerat och är stängd.

Linje

Kontakt

Mejladress
rekrytering@musikalliansen.se
Telefon, rekrytering
08-402 28 53