AI & Musiken
AI & Musiken - Uppföljning, 13 mars 2024

Entimmeswebbinarium med en uppdatering kring AI och musikskapande.

Är du nyfiken på hur artificiell intelligens kommer att förändra musiklandskapet? Hur kan du som musiker använda dig av de redskap som existerar inom området? Välkommen till en uppföljningsdel till webbinarieserien AI & Musiken där vi utforskar samspelet mellan artificiell intelligens (AI) och musikskapande. 

Webbinariet tar avstamp från webbinarieserien med samma namn som ägde rum under hösten. Föreläsaren Daniel Johansson ger oss en uppdaterad bild vad avser AI-utvecklingen i relation till musiken. Vad har förändrats och utvecklats sedan förra året? Vad kan vi förvänta oss att se för framtida förändringar vad avser skapande, marknadsföring, ekonomi och produktion? 

Bland annat kommer följande tas upp under föreläsningen:

  • Hur kommer den nya AI-lagstiftningen se ut?
  • Generativ AI vs problemlösande AI för musik, vad är den praktiska nyttan?
  • Vilka nya plattformar och verktyg har lanserats sedan hösten 2023?
  • Vad är AI-assistenter och hur kan artister och musiker använda sig av dem?
  • AI-kloner och framtiden för artister, musiker och producenter. 

Var och när
Onsdag, den 13 mars 2024
10:00 - 11:00
Online, via Zoom

Kursledare
Daniel Johansson följer utvecklingen inom tech och musik på branschsajten Musikindustrin.se, samt i sin roll som forskare och lärare på Högskolan i Innlandet i Norge och Linnéuniversitet i Sverige. Han har skrivit flera artiklar kring hur AI påverkar musikbranschen, och är flitigt anlitad som föreläsare och panelist i ämnet. 

Anmäl dig via nedan formulär för att erhålla länk till webbinariet: