mentorprogram
Bli mentor till en nyutexaminerad musiker

Vill du vara med och inspirera och stötta nyutexaminerade musiktalanger? Musikalliansens mentorprogram söker nu erfarna musiker till att vara mentorer i årets program. 

VARFÖR BLI MENTOR?

Programmet vänder sig till musiker som har examinerats från en musikhögskola i Sverige under 2024. 
Som mentor bidrar du med dina kunskaper, erfarenheter och kontaktnät, för att underlätta adeptens övergång från studier till arbetslivet. Förhoppningen är att det blir ett intressant utbyte där både mentor och adept kan bidra nya kunskaper, erfarenheter och perspektiv. 

PROGRAMINNEHÅLL

  • Uppstartsmöte med introduktion för mentorer och adepter
  • Minst fyra träffar mellan mentor och adept under året, irl eller digitalt
  • Seminarier och föreläsningar att tillgå vid behov och möjlighet
  • Kostnadstäckning för vissa gemensamma aktiviter
  • Avslutande möte för reflektion och framtidsspaning

Programmet pågår: 1 september 2024 – 31 maj 2025

Anmäl ditt intresse som mentor

Mentor och adept matchas efter genre, och när årets adepter är utvalda hör vi av oss om vi har en matchning till dig. Mentorskapet är ett oavlönat uppdrag.

Mentorprogrammet sker i samarbete med projektet Swedish Wind Power, som värnar återväxten av blåsmusiker. Det kommer att finnas särskilda aktiviteter och kursmoment för blåsmusiker.