Hantering av personuppgifter

Musikalliansen är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och GDPR (General Data Protection Regulation).

De personuppgifter Musikalliansen samlar in kommer att behandlas med respekt för din integritet. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut, publiceras eller säljas till tredje part utan att inhämta ditt godkännande.

Personuppgifter som samlas in
Musikalliansen samlar in personuppgifter t.ex. namn, personnummer och kontaktuppgifter från dig som ansöker om anställning eller söker till våra aktiviteter (kurser, workshops m.m.). Utöver det samlas e-postadress in från dig som önskar ta emot informationsutskick.

Samtycke och användning av personuppgifter
När du godkänner lagring av dina personuppgifter samtycker du till att dessa används i enlighet med nedanstående punkter:

  • Insamlade personuppgifter lagras i första hand för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig och Musikalliansens verksamhet. Därutöver används insamlade personuppgifter i samband med framtagande av statistik, redovisningar, undersökningar och utvärderingar där uppgifterna redovisas anonymt.
  • Insamlade personuppgifter från Musikalliansens anställningsomgångar behandlas och lagras som längst 5 år från ansökningsdatum. Detta för att förenkla ansökningsförfarandet vid kommande anställningsomgångar.
  • Insamlade personuppgifter från ansökningar till och genomförande av Musikalliansens aktiviteter behandlas och lagras som längst 18 månader. Dokumentation, t.ex. foton, från genomförda aktiviteter behandlas och lagras efter samtycke.
  • Insamlade personuppgifter i syfte att skicka ut information via e-post behandlas och lagras från och med tidpunkt då samtycke lämnas till det att samtycke återkallas.

Rättslig grund
När du lämnar dina personuppgifter till Musikalliansen godkänner du att Musikalliansen registrerar, behandlar och lagrar uppgifterna enligt angivna ändamål. Detta gäller uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse (t.ex. bokföringslagen), intresseavvägning eller samtycke.

Dina rättigheter
Du äger rätten till dina personuppgifter och har möjlighet att påverka den information som lagras. Musikalliansen kommer att rätta eventuella felaktiga uppgifter som påtalas.

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter eller vill återkalla ditt samtycke, kontakta Musikalliansens kansli via e-post info@musikalliansen.se. Är du efter kontakt med kansliet inte nöjd med vår behandling av personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.