Kultur i Almedalen
Kultur i Almedalen: Musikalisk mångfald, breddat deltagande och breddad publik

Seminarium på Kultur i Almedalen 2024

Vad betyder mångfaldsbegreppet inom musiken och hur arbetar man med det i praktiken? Vad betyder breddat deltagande för organisationer, institutioner och kulturstödsmyndigheter?

Under detta seminarium behandlas exempel, perspektiv och frågeställningar kring begreppet musikalisk mångfald i syfte att visa på resultat, utmaningar och möjligheter för branschens aktörer. Hur arbetar man med frågan på institutioner som strävar efter att erbjuda en plats för samhällsutveckling? Vilken är myndigheternas roll och ansvar i frågan, och hur kan utövare stärkas konstnärligt i strategier för breddat deltagande?

Medverkande: 
Henrik Lillsjö, VD och konstnärlig ledare Uppsala Konsert & Kongress
Osiel Ibáñez, VD Musikalliansen
Kajsa Ravin, generaldirektör Statens kulturråd.

Arrangör: Musikalliansen och Uppsala Konsert & Kongress

Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10
Tid: Onsdag 26 juni kl. 15.00-15.45

Seminariet livesänds via Kultur i Almedalens Youtubekanal.