mentorprogram
Mentorprogram för nyexaminerade musiker 2023

Musikalliansen erbjuder, i samarbete med pilotprojektet Swedish Wind Power, ett mentorprogram som riktar sig till musiker som examinerats från en musikhögskola under 2022 och 2023. Syftet med mentorprogrammet är att överbygga gapet mellan studier och yrkesliv och att stärka återväxten av unga musiker som etablerar sig på arbetsmarknaden. 

BLI ADEPT I MUSIKALLIANSENS MENTORPROGRAM FÖR NYUTEXAMINERADE MUSIKER

Till största möjliga mån kommer adepter att matchas med mentorer som är verksamma inom samma genre.

Programmet pågår från 1 september 2023 till 31 maj 2024.
Besked om antagning till programmet kommer att meddelas i slutet av juni 2023. 

Registrera din ansökan senast den 8 juni.

mentorknapp

Hur ser programmet ut?

  • Matchning mentor-adept efter genre.
  • Extra påbyggnad av programmet kommer erbjudas blåsmusiker.
  • Mentors- och adeptutbildning med uppstartsmöte.
  • Du och din mentor förväntas träffas minst 3 gånger under året. Ni bestämmer själva när, hur och var ni möts.
  • Skräddarsydda onlineseminarier och studiebesök.
  • Avslutande möte.

Din roll som adept
Som adept erbjuds du rådgivning och vägledning. Din mentor kommer med sin erfarenhet att försöka hjälpa dig att hitta din egen väg som musiker, med allt vad det innebär såväl musikaliskt som praktiskt. 

Urval till programmet

Stor vikt kommer läggas vid den personliga motiveringen i ansökan, men vi kommer även försöka att skapa balans mellan genrer, kön och geografisk spridning. Urvalet görs av en extern referensgrupp, som representerar olika delar av musiklivet.

Välkommen med din ansökan!