Illustration
Musik för och med barn med särskilda behov - konstnärligt pilotprojekt 16-17 november 2015

DET GÅR INTE LÄNGRE ATT ANMÄLA SIG TILL DETTA PROJEKT

Målet med projektet

Musikalliansen har inlett ett samarbete med den brittiska organisationen Con Brio för att utveckla och vidareutbilda yrkesverksamma frilansmusiker i att skapa musik för och med barn med särskilda behov på svenska särskolor. Målet är att efter pilotprojektet vidareutveckla projektet mot t.ex Skapande Skola.

Efter de två dagarna kommer du att:

Ha fått en ökad kunskap i hur du kan använda ditt instrument och din musikalitet, för att spela med och för barn med många olika sorters behov.

- Förstå skillnaden mellan musikterapi och ett mer allmänt musikskapande (fokuset på detta projekt är musikskapande och inte musikterapi).

- Ha fått öva på att spela med och för icke-verbala barn.  

- Ha fått ökad erfarenhet av att arbeta med ett konstnärligt projekt på en särskola.

Till vilka riktar sig projektet?
Det här projektet riktar sig till musiker anställda i Musikalliansen samt yrkesverksamma frilansmusiker inom alla genrer som vill bredda sin konstnärliga kompetens för att arbeta med barn (och vuxna) med speciella behov. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet från området, men det är viktigt att du trivs med att spela med barn och har ett genuint intresse av att arbeta med barn med särskilda behov. Det är också viktigt att du känner dig hemma med att improvisera på ditt instrument!

Vem leder workshopen?
Musikern Ros Hawley leder workshopen. Ros har lång erfarenhet inom detta område och har arbetat med framstående orkestrar, skolor, universitet och sjukhus över hela Europa och USA.  http://www.rosfishmusic.com

Kostnad
Pilotprojektet finansieras av Musikalliansen och är kostnadsfritt för deltagarna. För dig som inte är anställd i Musikalliansen utgår en dagersättning på 780 kr. Resor och ev. boende finansieras ej.

Max 4 musiker kan medverka. Skicka ansökan till:

maja.adolphson@musikalliansen.org senast  den 20 oktober 2015.

Musikalliansen gör urvalet av de inkomna ansökningarna i samråd med Con Brio. Om du har frågor kring innehållet i projektet kontakta:  Lucy Rugman lucyrugman@hotmail.com

Ansökningsblankett finns som PDF-bilaga.