Nadin Al Khalidi

Bild
Nadin
Instrument
Algerisk Sång, Mandol, Saz
Genre
Arabisk Musik , Världsmusik
Malmö