Visselblåsartjänst

Ett visselblåsarsystem är en oberoende kanal genom vilken anställda och andra intressenter kan rapportera misstankar eller konkret vetskap om allvarliga brott eller andra allvarliga frågor och händelser inom organisationen. 

Visselblåsarsystemet ska ses som ett komplement till din möjlighet som medarbetare att vända dig till någon i ledningen om du hittar fel eller otillfredsställande förhållanden som du vill uppmärksamma.

Musikalliansen har ett visselblåsarsystem tillgängligt för alla anställda.

När ska funktionen användas?

Visselblåsarsystemet bör användas för att rapportera information och fall som rör brott och allvarliga förseelser som begåtts av anställda eller andra personer med anknytning till organisationen. En rapport kan gälla misstanke om eller faktisk kännedom om överträdelser på följande områden som till exempel penningtvätt och finansiering av terrorism, ekonomiska brott som förskingring, stöld, mutor, bedrägeri och förfalskning, fysiskt och psykiskt våld och sexuella övergrepp och allvarliga trakasserier.

Vem kan anmäla?

Visselblåsarsystemet gäller för alla medarbetare som är verksamma inom bolaget såsom arbetstagare, praktikanter, volontärer, egenföretagare och personer som ingår i bolagets lednings-, eller tillsynsorgan.

Hur du rapporterar

Organisationens medarbetare kan rapportera skriftligt och anonymt via en digital lösning som administreras av en extern leverantör.

Tjänsten nås via denna länk

Instruktioner för användning av visselblåsarsystemet hittar du här

Personuppgifter

Visselblåsaren kan välja att vara anonym i samband med en anmälan. Om visselblåsningen görs anonymt behandlas inga personuppgifter om anmälaren i visselblåsartjänsten.

Mer information om hur Musikalliansen behandlar personuppgifter hittar du i organisationens visselblåsningspolicy.

Beslutande arbetsgrupp

Den beslutande arbetsgruppen på Musikalliansen består av VD, ordförande och administrativt ansvarig. Arbetsgruppen fattar beslut och följer upp de åtgärder som behöver vidtas. 

Vid behov kan personer som tillför särskild expertis kontaktas i ett uppföljningsärende. Endast de personer som enligt ovan utsetts ska ha tillgång till personuppgifter som behandlas i ett uppföljningsärende. 

Frågor

Har du frågor eller behöver vägledning om visselblåsning kan du kontakta info@musikalliansen.org

Mer information

Visselblåsningspolicy för anställda hos Musikalliansen

Behandling personuppgifter – visselblåsarsystem

Instruktioner för användning av visselblåsarsystemet

Arbetsmiljöverket om visselblåsarlagen