Barnmusik
Konsertregi - att spela för en ung publik

Detta projekt vänder sig till yrkesverksamma musikgrupper eller enskilda musikutövare som vill utveckla sitt spelande för en ung publik. Projektet äger rum i Göteborg mellan 15 oktober 2018 - 11 mars 2019.

Med musiken som bärande grund undersöker vi hur ett framträdande för en ung publik kan utvecklas. Vi arbetar med musiken som innehåll och form, tilltal och berättande, publikkännedom och publikkontakt, musikerrollens fallgropar mm. Arbetet är praktiskt och utgår från det faktiska mötet med en publik. Dessutom får du inspiration kring marknadsföring och normkritik.

Som deltagare behöver du ta med dig en produktion eller utvecklad idé som kan möta en yngre publik.

Projektet är ett samarbete mellan Musikalliansen, Kulturakademin, Musikcentrum Väst, Kultur i Väst och Göteborgs stad.

All information och anmälan finns hos Kulturakademin

Sista anmälan är 24 september 2018