Musikalliansens styrelse 2017

Styrelse
I styrelsen finns samtliga ägarintressen representerade med tre ledamöter utsedda av Svensk Scenkonst samt en ledamot vardera från Svenska Musikerförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Teaterförbundet och Trygghetsrådet TRS. Styrelsens ordförande är externt rekryterad.

Ledamöter
Ann-Christin Nykvist (ordförande)
Helene Bergstedt, Trygghetsrådet TRS
Thomas Bjelkerud, Musikerförbundet
Mikael Brännvall, Svensk Scenkonst
Gunnar Jönsson, SYMF
Mika Romanus, Teaterförbundet
Susanne Rydén, Svensk Scenkonst
Staffan Becker, Svensk Scenkonst

Suppleanter
Jan Granvik, Musikerförbundet
Annika Hamrin, Trygghetsrådet TRS
Julia Reinhard, Teaterförbundet
Beryl Lunder, Svensk Scenkonst
Neta Norén, Svensk Scenkonst
Anders Filén, Symf,
Christian Rimmerfeldt, Svensk Scenkonst

Organisation
Musikalliansens fullständiga namn är Musikalliansen i Sverige AB och drivs i form av ett aktiebolag.