Helena Östblom Berg
Musikermöte med vision, Göteborg 12 november 2019
2019-08-30

Förändring av egen kraft – strategiskt målarbete till önskat läge!
Workshop heldag för yrkesverksamma frilansmusiker. Dagen vänder sig i första hand till anställda i Musikalliansen samt till medlemmar i Musikcentrum Väst, men även andra frilansmusiker kan erbjudas plats om kursen inte blir fullsatt.
Tid: 9.30 - 16.00
Lokal: Gröna Rummet i Blå Huset, på Konstepidemin. Det går bra att äta lunch i Restaurang Blå Huset (vägg i vägg med mötesrummet), alternativt ta med egen lunch (ej micro).

Att jobba med strategiskt målarbete är att komma i kontakt med sina drivkrafter och sin fulla förmåga och sedan upprätta en plan för hur man ska göra för att nå målet. I denna workshop får du inspiration, lära dig hantera utmaningar, lära känna begrepp samt får praktiska verktyg för konstruktivt målarbete. 
 
Innehåll: 

  • Synliggöra mål 
  • Visualisera drömmar 
  • Stärka självbilden 
  • Hantera hinder och utmaningar 
  • Handlingskraft – konstruktiva vägar för att nå ditt mål

Varje deltagare jobbar utifrån sig själv, sin aktuella situation och sitt eget ”case”. Det spelar ingen roll om du är i början av ditt yrkesliv eller om du har lång erfarenhet. Du deltar som individ, men kan samtidigt relatera till de ensembler och projekt du är en del av.
 
Ledare: Helena Östblom Berg
Utbildad teamcoach, högskoleutbildning i lösningsbyggande samtalsmetodik. Närmare 40 år yrkesår med kommunikation och verksamhetsutveckling inom scenkonst, främst musik och teater. Mångårig erfarenhet av att hålla personalutbildningar och en bakgrund som marknadsförare, musikhandledare och frilansmusiker. Verksamhetsledare hos Musikcentrum Väst sedan 2015.

Dagen är kostnadsfri!

Arrangör: Musikalliansen

Ansök så fort som  möjligt, vi har några platser kvar!
Anmälan: maja.adolphson@musikalliansen.org