Carina Borgström Källén
Musikutbildning, genre, genus och #metoo – hur hänger det ihop? Föreläsning och samtal 10 april 2018

10 april kl 13.00-16.00

Lokal: Stallet, Stallgatan 7 (Nybroplan)
Vi bjuder på kaffe och något till det

Anmäl dig HÄR senast den 3 april

Föreläsningen hölls i en kortare version förra året under en dag på temat normkritik i Göteborg. Den blev mycket uppskattad och nu har Teater- Dans- och Musikalliansen bjudit in Carina Borgström Källén till Stockholm för att i spåren av #metoo prata om jämställdhets- och normstrukturer. Carinas forskning ligger inom musikområdet, men det som diskuteras är relevant och applicerbart inom hela scenkonstområdet.

Under presentationen kommer Carina först att göra en kort inledning kring musikutövande, genre och genus generellt. Vad säger forskning på området? Hur kan vi förstå könsstereotypa uttryck inom musikområdet? Hon kommer också att knyta an till genusrelaterad forskning inom andra konstarter. Därefter kommer hon att berätta om sin egen forskning som främst behandlar genusproblematik på musikutbildningar. Vi kommer också att ha gemensamma diskussioner.
Moderator: Maja Adolphson

Carina Borgström Källén är filosofie doktor och universitetslektor i musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Hon har även en musiklärar- och en musikerexamen i bagaget. Intresset för att förstå sambanden mellan musik och genus väcktes när Carina arbetade som frilansmusiker inom flera genrer och i olika konstellationer. Som lärare i kulturskolan, på estetiska programmet och på lärarutbildningen vidgades intresset för genusfrågor till att också innefatta ett pedagogiskt perspektiv. 

Eftermiddagen är kostnadsfri och riktar sig till frilansmusiker och andra frilansare inom scenkonstområdet liksom intresserade inom konstnärlig utbildning/kulturområdet.