Svensk Musivår
Publikmöten och spelarenor - Öppet samtal Svensk Musikvår 22 mars 2017

Festivalen Svensk Musikvår är tillbaka 2017 och Musikalliansen arrangerar i samarbete med Svensk Musikvår ett öppet samtal i Guldfoajén på Operan i Stockholm under festivalen.

Nya publikmöten och spelarenor
Under detta samtal diskuterar vi och ger exempel på hur man genom att integrera, korsbefrukta och involvera kan bredda och fördjupa publikkontakten och samtidigt vidga och stärka musikers speltillfällen.

Kulturpolitiskt handlar det om att nå ut till flera, att involvera en deltagande publik och att härigenom verka för kulturell jämlikhet, att demokratisera kulturen.

Konstpolitiskt handlar det om att stärka den nutida musikens roll i kulturlivet, dess verksamhetsförutsättningar och betydelse.

Konstnärspolitiskt handlar det om att förbättra möjligheterna för den nutida musikens utövare att verka professionellt musikaliskt. 

Medverkande:
Duo Gelland
Linn Persson, Stockholms Saxofonkvartett
Johan Petri, regissör och konstnärlig forskare
Moderator: Lars-Göran Karlsson

Arrangör: Musikalliansen 
Seminariet är kostnadsfritt och ingår som en programpunkt i Svensk Musikvår. Varmt välkomna!
www.svenskmusikvar.se