Referat från samtalet om Digitala konserter den 22 mars 2021

Digitala konserter: samtal om dagens lösningar och visioner för framtiden

Ett samtal arrangerat av Musikalliansen 

Refererat från 22 mars 2021:

Medverkade gjorde:

Linda Portnoff, Ekon.dr, musiker och grundare till Tangy Market
Stefan Forsberg, konserthuschef och vd för Stockholms Konserthusstiftelse och Kungliga Filharmonikerna
Eric Birath, vd för Fasching och chef för Stockholm Jazz Festival

Samtalet modererades av Osiel Ibáñez, vd Musikalliansen

”Musiken kommer ha återhämtat sig och dubblat sin omsättning vid år 2030”

Inleder gör Linda Portnoff genom att beskriva musikbranschens intäktsströmmar och dess senaste förändringar. Hon redogör för att vi konsumerar alltmer immateriella värden, och av musikbranschens intäkter stod konsertintäkter innan pandemin för 55% av intäkterna. Under pandemiåret har dock konsertintäkterna minskat markant, vilket lett till att svenska musiksektorns omsättning har minskat från 12 miljarder till 7 miljarder.

”Digitala konserter har visat sig omåttligt populära – frågan är hur stor betalningsviljan är”, frågar sig Linda retoriskt när hon sammanfattar sitt anförande. Hon hoppas att den koncentration av makt och finansiering, som idag kan liknas vid en blockbuster-ekonomi [ett fåtal stora bolag som dominerar], kan demokratiseras och inkludera allt fler och att intäktskakan kan fördelas annorlunda. För allt pekar på att näringens starka kurva kommer att återhämta sig. Linda baserar detta på att den digitala utvecklingen av lyssnandet som startat före pandemin drev live-konsertmarknaden uppåt. Det finnas även analytiker som Investmentbanken Goldman Sachs som spår att musikindustrin efter sin återhämtning kommer ha vuxit till sin dubbla storlek år 2030.

"Gamingmusiken blev inkörsporten till Konserthusets digitala resa"

Stefan Forsberg berättar att Konserthuset började sin digitala resa redan 2006, då Stefan introducerades till den symfoniska musiken från gamingplattformar [datorspel] och tog detta uttryck till Konserthuset. Den nya digitala publiken uppmärksammade Konserthuset på frågan om det var nödvändigt att komma till Konserthuset som en fysisk plats. Den digitala satsningen lades på is då tekniken ännu inte höll måttet för att göra musiken rättvisa och det tog fram till 2013 innan Konserthuset Play startade. Strategin bakom satsningen var att få ”toppnamnen” att gå med på att spela in sina konserter. ”Ljudet ska vara som på skiva, det ska låta perfekt”, var Stefans argument för att få världsnamnen med sig, och snart gjorde man ca 15 filminspelningar per år, som även kunde säljas till tv-stationer över hela världen.

15 år lång kurva av ökande publik – sedan slog pandemin till
Stefan redogör för att Konserthuset haft en 15 år lång kurva av stadigt ökande fysisk publik bakom sig och hade nått en ”all-time high” under 2019, när Covid 19 - pandemin slog till. Efter första covid-fallet bland musikerna, ett av de första i Sverige, beslöt huset att stänga ner i mars 2020 och på fyra veckor byggde man om konsertsalen till en tv-studio. Sedan april 2020 har man sänt 2-4 digitala konserter i veckan, och om man räknar med Konserthusets samtliga digitala plattformar är det 4 miljoner besökare som kommit i kontakt med Konserthusets digitala utbud fram till idag. Tittar man på unika besökare som aktivt sökt upp och tittat på en konsert på Konserthusets hemsida är det nästan 600 000 besökare enbart under verksamhetsåret 2020.

”BEHOVET DRIVER FASCHINGS DIGITALA UTVECKLING"

Fasching sände sin första digitala konsert 10 dagar efter att de stängt ner. De hade ingen djupare plan kring sin digitala omställning när detta startade, utan var snarare oroade över pandemins ekonomiska verkningar och resonerade som så att streamade konserter inte fick medföra nya kostnader, berättar Eric Birath. Tack vare ett musikerinitiativ kom de igång med enklare streaminglösningar, men har idag investerat i egen utrustning. Med facit i hand har de fått sin verksamhet med digitala konserter att gå runt ekonomiskt.

Den plattform som Fasching valt är Facebook och under 2020 streamades 58 konserter. Hittills i år har två konserter i veckan genomförts. ”Viktigt har varit att kunna betala musikerna”, men Eric ser också hur man nått en ny publik. ”Det vi funnit som ett mervärde är interaktiviteten, att folk delar konserterna med andra och att man via kommentarsfältet kunnat etablera en dialog och spontanitet. Vi har valt att inte ha betalväggar då vi inte velat ha en barriär för publiken. Fasching är en plats där man kan upptäcka ny musik, och vi såg det för utmanande att ta betalt för relativt nya och okända band.” Erics bild är också att digitala konsertbesök generellt är kortare än vanliga konsertupplevelser: ”Jag har hört att 12 minuter är ett snitt på hur länge folk tittar på digitala konserter, vilket för besökaren tydligen upplevs som längre”. Som relativt liten aktör var det därför nödvändigt att gå till den smartaste och bredaste lösningen. ”Mycket sker nu kring plattformar för streaming och start-ups, och kanske har vi framöver en annan plattform, men detta har visat sig funka för oss för tillfället. Betallösningen har byggt på frivilliga swish-donationer och hittills har detta gått runt, även om vi anar en nedgång och en allmän skärmtrötthet.”

Angående framtiden tror Eric att vi har ett framtida slagfält vad gäller det digitala mediet och rättighetsfrågorna. Han har märkt en större skepsis bland utländska band och spår att musikgrupper i framtiden kanske själva kommer att ha med sig sin digitala lösning på turné, för att i större grad kontrollera och äga det digitala framförandet.

Stefan Forsberg håller med Eric om att den digitala dialogen med publiken byggt nya lojaliteter, och att betallösningar är en utmanande fråga som finns kvar att lösa. Betalväggar kan fungera för blockbuster-artisterna, men för ett ordinarie klassiskt musikutbud är det svårare att se framför sig motsvarande digitala betalningsvilja, fyller Stefan i. Stockholms Konserthus undersöker frågan om betalningslösningar, men det mest grundläggande har varit att genom den digitala omställningen fortsatt kunna ha öppet och fortsatt kunna erbjuda arbetstillfällen till frilansmusiker med lösningar som även kommer upphovsmän och upphovskvinnor till del.

"Digitala konserter – kvar för att stanna"

När Musikalliansens vd Osiel Ibáñez frågar deltagarna om de är oroliga över att publiken inte ska hitta tillbaka till livekonserter svarar Linda Portnoff att allmänhetens inställning påverkas när något radikalt händer, t.ex. ett ”nine-eleven”, och att vi ännu inte vet hur det kommer att se ut när pandemirestriktionerna lyfts.

Enligt Stefan Forsberg råder det ingen tvekan om att publiken kommer tillbaka till livescenerna och han exemplifierar genom att läsa från de mängder av brev och e-mails som Konserthuset får varje vecka från en publik som längtar efter de levande konserterna.

Deltagarna är alla överens om att det inte finns något som kan ersätta en levande musikupplevelse. De förutspår att även om den digitala konserten har kommit för att stanna, så är dess framtida roll snarare ett komplement till den fysiska upplevelsen. Behovet av att få träffas och omlindas gemensamt av musiken kommer fortsatt att existera.

Osiel Ibáñez avslutar med en spaning från England, som i maj öppnar upp teatrar och konsertsalar upp till hälften av sin fulla kapacitet: ”Där är det tydligen rusning på biljetter just nu!”